Møterom

Møterommet skal fylle mange behov, alt fra videokonferanse til «ad-hoc» møter. Dette stille krav til konferansemøbler og andre møbler til møterom. Vi skreddersyr deres behov og er en totalleverandør av alt utstyr og inventar.

Møterommet skal fungere optimalt enten det er til korte eller lange intern møter, videokonferanser og ledermøter.

Behovene for konferansemøbler er mange og setter krav til  ulik innredning, design, komfort, samt audio-visuelt utstyr, mulighetene er nesten uendelige og utviklingen går fort.

Vi holder oss oppdatert , har gode samarbeidspartnere og kan være en god totalleverandør.