Lydabsorbenter

I dagens kontormiljøer brukes mye glass og andre harde overflater, noe som kan være en utfordring i forhold til akustikken.

Det finnes mye på markedet som kan hjelpe, og etter hvert har lydabsorbenter også blitt en del av utsmykningen på kontorplassen, møterommet og i sosial soner.

Der ikke vi kan hjelpe, har vi samarbeid med profesjonelle akustikere.