Østfold næringspark

Interiørdesign og planløsning. Full renovering av inngangspartiet med nytt resepsjonsområdet,
oppgradering av gangsone, trappegang, kantine, innredning og leveranse av møbler til visningskontor og for flere leietakere.