Interfrukt Langhus

Interiørdesign av kontorer, kantine, gangsoner, toaletter, garderobe i Kontor/lagerbygg på 30 000 m2. Leveranse av møbler til 6 ulike leietakere i bygget… kontorplasser, møterom, disker for kundebetjening mm.

interiør design, kantine, kontorplass